3Δ Α.Ε. 
Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μετεωρολογικά Ραντάρ

Το τεχνικό τμήμα της 3Δ Α.Ε., έχοντας εμπειρία πάνω από 20 χρόνια στη συντήρηση των μετεωρολογικών σταθμών και των ραντάρ, παρακολουθεί 24 ώρες το 24ωρο την ομαλή λειτουργία των ραντάρ και των μετεωρολογικών σταθμών και είναι σε θέση να παρέχει συντήρηση και βλάβες με χρόνο απόκρισης κάτω των 24 ωρών.

Προγνωστικά Μοντέλα

Η 3Δ Α.Ε. παράγει πενθήμερες (5) προγνώσεις καιρού για οποιαδήποτε περιοχή στην Ελλάδα (με υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση) και στην Ευρώπη, ενώ έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει την πρόγνωση στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη. Τα παρατηρητικά δεδομένα από διάφορες πηγές όπως οι μετεωρολογικοί σταθμοί και τα ραντάρ καιρού επιτρέπουν τη συνεχή βελτίωση των τεχνικών μας και τη διαφοροποίηση των προαναφερθέντων υπηρεσιών μας.

Agro Alert

H 3Δ διαθέτει ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την έκδοση ALERTγια τον πιθανό χρόνο εμφάνισης δυσμενών καιρικών φαινομένων και φυτοπαράσΙτων και τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων αντιμετώπισής τους, αλλά και την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών με επιστημονικό τρόπο.

Τροποποίηση Καιρού

Η 3Δ Α.Ε. αποτελεί μία από τις πιο καινοτόμες εταιρίες παγκοσμίως όσον αφορά την προστασία από δυσμενή καιρικά φαινόμενα. Είναι μέλος της Weather Modification Association, ενώ αναλαμβάνει και υλοποιεί προγράμματα Τροποποίησης Καιρού από το 1981

Μετεωρολογικοί Σταθμοί

Η 3Δ Α.Ε. κατέχει και λειτουργεί ένα ιδιόκτητο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, οι οποίοι είναι εγκαταστημένοι στη Βόρεια Ελλάδα. Στόχος της εταιρίας είναι να επεκτείνει το υπάρχων δίκτυο ώστε να καλύψει περισσότερες περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

UAS

Η 3Δ ΑΕ είναι διαπιστευμένη από την ΥΠΑ να λειτουργεί εκπαιδευτικό κέντρο πιλότων ΣμηΕΑ, βασισμένη στην εθνική νομοθεσία.

© 2019 by 3Δ Drone Academy.