Εκδοση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ

Οδηγίες για την αίητηση έκδοσης άδειας χειριστή ΣμηΕΑ (ή την ανανέωση άδειας), στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία


Δείτε τι χρειάζεστε για ανανέωση


 

Πριν από την Αίτηση έκδοσης άδειας χειριστή ΣμηΕΑ απαιτείται να εγγραφείτε ως εκμεταλλευόμενος του drone στο πληροφοριακό σύστημα της ΥΠΑ.

Εγγράφεστε μόνο μία φορά ανεξάρτητα από τον αριθμό των drones που λειτουργείτε. Δεν επιτρέπεται να εγγραφείτε σε άλλα Κράτη Μέλη αλλά ο «αριθμός εγγραφής εκμεταλλευομένου» που θα λάβετε, αναγνωρίζεται σε όλα τα Κράτη Μέλη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ για εγγραφή ως εκμεταλλευόμενος:
 1. Κάνετε login στο site της ΥΠΑ με τους κωδικούς taxis https://uas.hcaa.gr/
 2. Κάνετε αίτηση για εγγραφή ως εκμεταλλευόμενος
 παράβολο 8356 (+πληρωμή)
*Ανεβάζετε το παράβολο και την πληρωμή στα έγγραφα

Μόλις εγγραφείτε, λαμβάνετε τον «αριθμό εγγραφής εκμεταλλευομένου drone» (το πρόθεμα της χώρας μας: GRC και δεκατρία αλφαριθμητικά στοιχεία) ο οποίος πρέπει να εμφανίζεται/επικολλάται πάνω σε όλα τα drones που σας ανήκουν, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν κατασκευαστεί ιδιωτικά. Πρέπει επίσης να ανεβάσετε (upload) τον «αριθμό μητρώου εκμεταλλευομένου»¨(αριθμό εγγραφής εκμεταλλευομένου + συν τρία (3) κρυφά αλφαριθμητικά στοιχεία (που πρέπει να είναι γνωστά μόνο σε εσάς) στο «σύστημα απομακρυσμένης αναγνώρισης» (remote identification system) των drones σας (εφόσον διαθέτουν το εν λόγω σύστημα).

Αφότου λάβετε τον αριθμό εκμεταλλευομένου προχωράτε στην αίτηση σας για ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣμηΕΑ

 • Κάνετε login στο site της ΥΠΑ με τους κωδικούς taxis https://uas.hcaa.gr/
 • ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ
 • ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 • ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
 • ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ή ΜΗΝΥΜΑ (για κάθε νέο αρχείο που ανεβάζετε)
 • ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 • ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ

Για  πιστοποίηση στις υποκατηγορίες Α1 και Α3 ανεβάζετε σε pdf μορφή τα εξής αρχεία:

 1. βεβαίωση ολοκλήρωσης της θεωρητικής εκπαίδευσης
 2. βεβαίωση επιτυχούς πραγματοποίησης των θεωρητικών εξετάσεων
 3. αντίγραφο ταυτότητας
 4. παράβολο & την πληρωμή του (κωδ. Παραβόλου 8356)

Για  πιστοποίηση στην υποκατηγορία Α2 ανεβάζετε σε pdf μορφή τα εξής αρχεία:

 1. βεβαίωση ολοκλήρωσης της θεωρητικής εκπαίδευσης
 2. βεβαίωση επιτυχούς πραγματοποίησης των θεωρητικών εξετάσεων 
 3. υπεύθυνη δήλωση (www.gov.gr) ότι πραγματοποιήσατε «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2, σύμφωνα με τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2019/947 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαΐου 2019 για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών» (Πρόγραμμα πρακτικής αυτοεκπαίδευσης)
 4. αντίγραφο log book όπου αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος αυτοεκπαίδευσης βάσει των περιορισμών λειτουργίας της Α3
 5. αντίγραφο ταυτότητας
 6. παράβολο & την πληρωμή του (κωδ. Παραβόλου 8356)
 7. πιστοποιητικό θεωρητικής ολοκλήρωσης online εκπαίδεσης για υποκατηγορίες Α1 και Α3
Δημιουργήθηκε με