3Δ Drone Academy

Σχολή εκπαίδευσης ΣμηΕΑ

Εγκεκριμένο κέντρο εκπαίδευσης


από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

"Πετάξτε" επαγγελματικά!


Δημιουργήθηκε με