Η νομοθεσια αλλαξε

Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει!

Πρόγραμμα Α1 - Α3

online εκπαίδευση και εξέταση στην ανοιχτή κατηγορία Α1/Α3

Τιμή : 50€

 • Unlimited Access to Lessons
 • Limited Access to Video Exchange Library
 • Up to 5 Video Submissions to Teacher
 • Music Theory Workshop
 • 10 Backing Tracks across Instruments

Πρόγραμμα Α2

online εκπαίδευση και εξέταση στην ανοιχτή κατηγορία Α2


Τιμή : 100€

 • Unlimited Access to Lessons
 • Unlimited Access to Video Exchange Library
 • Up to 12 Video Submissions to Teacher
 • Music Theory Workshop
 • 25 Backing Tracks across Instruments

Πρόγραμμα Α1/Α2/Α3

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξέτασης στις κατηγορίες Α1/Α3&Α2
Τιμή : 130€

 • Unlimited Access to Lessons
 • Unlimited Access to Video Exchange Library
 • Unlimited Video Submissions to Teacher
 • Music Theory Workshop
 • 50 Backing Tracks across Instruments

Frequently asked questions

Τι αλλάζει στα drones με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς;

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί διακρίνουν τα drones με βάση το ρίσκο που επιφέρει η δραστηριοποίησή τους και όχι μεταξύ ψυχαγωγικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Πώς κατηγοριοποιούνται τα drones σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς;

Tα drones κατηγοριοποιούνται σε:
1. όσα λειτουργούν στην «ανοικτή κατηγορία» και:
  i. φέρουν ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (CE marking) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/945, που κυμαίνεται από 0 έως 4 (ελαφρότερα έως βαρύτερα μοντέλα), ή
  ii. κατασκευάζονται ιδιωτικά, ή
  iii. διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023.
2. όσα λειτουργούν στην «ειδική» κατηγορία (δεν καλύπτουν έστω και μία από τις προϋποθέσεις δραστηριοποίησης στην ανοικτή κατηγορία), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαθέτουν ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (CE marking) 5 ή 6 (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/945) και επιχειρούν σε συγκεκριμένα τυποποιημένα σενάρια
3. όσα λειτουργούν στην «πιστοποιημένη» κατηγορία καθώς το ρίσκο που επιφέρει η δραστηριοποίησή τους απαιτεί πιστοποίηση του drone, του εκμεταλλευομένου και του χειριστή.

Τι αποτελεί drone σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο;

Ως «μη επανδρωμένο αεροσκάφος» νοείται κάθε αεροσκάφος που λειτουργεί ή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αυτόνομα ή να οδηγείται εξ αποστάσεως, χωρίς χειριστή επί του σκάφους. Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει όλους τους τύπους αεροσκαφών χωρίς χειριστή επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των τηλεκατευθυνόμενων αερομοντέλων, με κάμερα επί του σκάφους ή όχ

Οι Κανονισμοί χρησιμοποιούν τον όρο UAS (Unmanned Aircraft System / Σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους) και αναφέρονται σε ένα σύστημα που αποτελείται από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και τη λειτουργία του (π.χ. μονάδα εντολών, πιθανό καταπέλτη για την εκτόξευσή του κ.α.).

Δημιουργήθηκε με