Α1/Α3 & Α2 & UAS PILOT Pro

Online εκπαίδευση και εξέταση στις ανοιχτές κατηγορίες Α1-Α3 & Α2,

μαθήματα θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

 • 12 Κεφάλαια θεωρίας
 • 2 Πιστοποιητικά
 • 2 Ωρες θεωρία
 • 2 Ωρες πρακτική
 • 12 PDF

Θεωρία

 • Flight Assessment Handbook
 • Υποβολή Σχεδίου Πτήσης στην ΥΠΑ
 • Checklist
 • Διαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης
 • Χαρακτηριστικά λειτουργίας των drones που πετάμε και γιατί χρησιμεύουν στην ασφαλή πτήση

Πρακτική

 • Ασκήσεις – Ελιγμοί

 1. Απογείωση
 2. Aιώρηση πάνω από συγκεκριμένα σημεία
 3. Eκτέλεση ευθείας οριζόντιας πτήσης
 4. Eκτέλεση συντονισμένων σύνθετων κινήσεων και στροφών
 5. Αλλαγή κατεύθυνσης, ύψους και ταχύτητας
 6. Λήψη φωτογραφιών και βίντεο από συγκεκριμένα σημεία.
 • Διαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης
 • Ολοκλήρωση Πτήσης
Δημιουργήθηκε με