ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

1
maxresdefault
Building_DJI
CURvz1KWoAAyBSE
Örebro2015-1024x400
Παρακολούθηση και επιτήρηση εγκαταστάσεων (εργοστάσια, αιολικά και ηλιακά πάρκα, ναυπηγία, ηλεκτρικοί πυλώνες κ.α.), καθώς και την χαρτογράφηση και εν γένει τρισδιάστατη αποτύπωση (κλασική Φωτογραμμετρία). Μεταξύ των βασικότερων πλεονεκτημάτων, προβάλλει η ευκολία στον χειρισμό μέσω των εξελιγμένων αυτοματισμών που παρέχουν, καθώς και το χαμηλό κόστος απόκτησης και λειτουργίας τους, γεγονός που τα καθιστά τόσο δημοφιλή αλλά και προσιτά σε αρκετές σύγχρονες εργασίες και μελέτες στην ευρύτερη τοπογραφία