ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

32-1038_DealerAsset_2-updated
ndvi-example
865
maxresdefault
827f09e95d313d88995c3ac1bb4906acf55a9cf9

DJI Phantom 4

  • Είναι σε θέση να αποτυπώσει πλημμυρισμένες εκτάσεις.

  • Επίσης προσεχώς θα είναι σε θέση να εντοπίζει και να καταγράφει εστίες μόλυνσης από διάφορα φυτοπαράσιτα ή εστίες τροφοπενιών και έλλειψης νερού στον αγρό, στα πλαίσια της Γεωργίας Ακριβείας

Οι εικόνες του DRONE χρησιμοποιούν  υπέρυθρες, έναν τύπο φωτογραφίας που αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος του ορατού φάσματος φωτός. Οι κοντινές εικόνες υπέρυθρης ακτινοβολίας μπορούν να επεξεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα δείκτη βλάστησης κανονικοποιημένων διαφορών (NDVI), ο οποίος είναι ένας υπολογισμός του θόλους καλλιέργειας που καλύπτει το χωράφι. Ένας στρεσογόνος παράγοντας που επιβραδύνει την ανάπτυξη των φυτών ή αρχίζει να αποφυλλώνεται φυτά μπορεί να ταυτοποιηθεί από το NDVI προτού είναι προφανές οπτικά.