ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Ερασιτέχνες

Girl Using Laptop
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

Ο ερασιτέχνης χειριστής έχει την ευκαιρία να μυηθεί στις βασικές αρχές που απαιτούνται για την ασφαλή πτήση ενός drone. Σε 3 ώρες διδάσκονται βασικές αρχές που αφορούν:

  • Νομοθεσία ΣμηΕΑ

  • Πληροφοριακό Σύστημα ΥΠΑ-Υποβολή Σχεδίου Πτήσεως

Drone
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

Ο ερασιτέχνης χειριστής εκπαιδεύεται με πιστοποιημένα drone της εταιρείας και σε ιδιόκτητο ασφαλές χώρο που περιλαμβάνει:

  • Βασικές αρχές για την πτήση του ΣμηΕΑ

  • Pre\Post Flight Checks

  • Λειτουργία Εφαρμογής, φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης επιδεικνύονται τα εξής: 

• Τεχνική γνώση του μη-επανδρωμένου αεροσκάφους και του συστήματος υποστήριξης του

• Προετοιμασία πτήσης / σωστή επιλογή χώρου / συνθηκών πτήσης

• Αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων και λαθών

• Χειρισμός σε κανονικές καταστάσεις μέσα στα λειτουργικά όρια του μη-επανδρωμένου αεροσκάφους και των περιορισμών που επιβάλλονται από τη νομοθεσία

• Ομαλή και ακριβής πραγματοποίηση όλων των ελιγμών

• Επίδειξη ορθής κρίσης σε αεροπορικό περιβάλλον

• Εφαρμογή των γνώσεων που έχει αποκτήσει

• Διατήρηση ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια πτήσης και σε όλες τις καταστάσεις

• Χειρισμοί σε μη-κανονικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

* 1 ώρα θεωρία

* 2 ώρες πρακτικής

* * Η ερασιτεχνική εκπαίδευση δεν οδηγεί σε πιστοποίηση από την ΥΠΑ.

Κόστος υπηρεσίας: 100 ευρώ.